Op de Westbroek worden veel activiteiten voor de leerlingen georganiseerd. De leerkrachten kunnen dat niet alleen. Een aantal ‘regel’-ouders vormen samen de ouderraad. Zij bereiden samen met het team de activiteiten voor en zorgen vervolgens samen met andere ouders voor de uitvoering. Hierdoor kan de school het onderwijsaanbod voor de kinderen nog aantrekkelijker maken en is er voor ouders de mogelijkheid om een actieve bijdrage aan de schooltijd van het kind te geven.

Natuurlijk zijn er ook financiële middelen nodig om alle activiteiten te kunnen financieren. Hiervoor vragen we aan de ouders een ‘vrijwillige bijdrage’.