Samenstelling van de ouderraad voor het schooljaar 2014-2015:

Voorzittter:
Ingrid Buurma

Secretaris:
Bertien Kan

Penningmeester:
Jenny Brands

Sportcoördinatrice:
Esther van Haandel       

Leden:
Francis Blommestijn

Joyce de Keijzer

Els Steenstra Toussaint

Sandra Booms

Anya Smids