‘Waarom binnen je comfortzone blijven

als daarbuiten zo veel meer te beleven valt.’

 

Het team van De Westbroek heeft in 2012 unaniem gekozen om het anders te doen. Het toenmalig traditioneel onderwijsaanbod, gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem voldeed niet meer; niet voor de school, vanwege het lage aantal leerlingen en niet voor het kind, omdat kinderen tegenwoordig anders leren. Er was behoefte aan vernieuwing waarbij elk kind uitgedaagd wordt en daadwerkelijk onderwijs op maat geniet. Het onderwijs wilden we inrichten zodat talentontwikkeling kan excelleren en de uitdagingen op maat geremedieerd kunnen worden. Kortom, ons onderwijs is:

 

  1. 1.    Talentgericht en op maat,
  2. 2.    Planmatig voorbereid vanuit leerdoelen,
  3. 3.    Gebaseerd op moderne inzichten en theorieën,
  4. 4.    Met een focus op het aanleren van 21st century learning skills,
  5. 5.    Vanuit de onderwijsbehoefte van het kind.

 

In augustus 2015 is begonnen aan groepsdoorbrekend onderwijs in de groepen 1 tot en met 5. Vanaf augustus 2016 is deze lijn doorgezet in de bovenbouw.