Het personeel van de Westbroek bestaat uit acht teamleden.

De school heeft expertise op het gebied van omgaan met dyslexie.  Er zijn leerkrachten gespecialiseerd in de begeleiding van leerlingen met dyslexie, in het omgaan met leerlingen die opvallend gedrag vertonen, in het ondersteunen van kinderen bij geconstateerde leerproblemen, bij aanbieden van technieklessen in de basisschool, enz. Het team heeft de Kanjertraining gevolgd en geven deze lessen binnen de school.