Beste ouder(s),

Wij hebben een evaluatie gehouden over de tot nu toe binnengekomen vragenlijsten n.a.v. een klassenbezoek. Wij zijn blij te zien dat de reacties overwegend positief zijn. U geeft aan dat uw kind met meer plezier naar school gaat en dat u het onderwijsaanbod waardeert. Hiervoor onze dank. De sterke punten die u daarbij voornamelijk benoemt zijn:
- Persoonlijk niveau van lesgeven,
- Effectieve uitleg in kleine groepjes,
- Organisatie en voorbereiding,
- Sfeer en saamhorigheid,
- Aanleren van zelfstandigheid,
- De samenwerking / interactie groep 1 t/m 5,
- Goede voorbereiding voor het voortgezet onderwijs.

Lees meer: pdf Evaluatie klassenbezoeken (175 KB)

Wat is uw ervaring van uw klassenbezoek?

Ik vond het erg leuk om te zien hoe alle kinderen al zo goed weten wat er van ze verwacht wordt.

Waar heeft u bewust naar gekeken?

Naar de rust cq drukte in de klas. Waar de aandacht van de juf naar uitgaat.

Wat viel u op?

Hoe zelfstandig de kinderen zijn. Ze helpen en corrigeren elkaar. De sfeer vond ik gemoedelijk. Fijn dat de kleuters ook nog voldoende alleen met de kleuters zijn. Dat Jesse al lezen krijgt van Liette, fijn dat het gestimuleerd wordt, maar niet verplicht wordt.

Wat vond u sterke punten?

De vele ruimte die er voor de kinderen is en de uitleg in kleine groepjes. Veel individuele aandacht.

Wat is uw ervaring van uw klassenbezoek?

Ik heb er erg van genoten. Ontzettend leuk te zien wat je kinderen in de loop van de ochtend allemaal doen.

Waar heeft u bewust naar gekeken?

Naar de samenwerking tussen de kinderen en de evt rust of drukte die het nieuwe leersyteem met zich meebrengt

Wat viel u op?

Dat het erg rustig verliep. De kinderen we is ten precies wat er van hun werd verwacht.

Wat vond u sterke punten?

Dat de kinderen hun eigen tempo aanhouden. En de kinderen voelen zich er zichtbaar goed bij.

Wat is uw ervaring van uw klassenbezoek?

Wat werken de kinderen hard en enthousiast! En wat werken de leerkrachten hard en enthousiast! Wat voelt de sfeer in de groep goed! Soms werkt een kind alleen, soms samen en soms in groepjes! Kinderen werken op hun eigen niveau! En wat zijn de kinderen zelfstandig! En het belangrijkste is dat de kinderen heel blij en gelukkig zijn! En die indruk heb ik zeker.

Waar heeft u bewust naar gekeken?

Enthousiasme en inzet van de kinderen!

Wat viel u op?

Dat de kinderen zo heerlijk (zelfstandig en geconcentreerd) leren in de groep. En zo vol enthousiasme.

Wat vond u sterke punten?

Zelfstandigheid en samenwerken van de kinderen.

Wat is uw ervaring van uw klassenbezoek?

Goed, fijn om met eigen ogen te kunnen zien hoe het er op een ochtend aan toe gaat. Ik heb alleen bij de kleuters van juf Liette gekeken.

Waar heeft u bewust naar gekeken?

Uiteraard heb ik gelet op de punten van punt twee. Verder heb ik gelet hoe de kleuters zich voelen in zo een grote groep, weet elk kind wat hij moet doen, durven kinderen om hulp te vragen, is er ruimte voor initiatief en straalt er enthousiasme af van de juffen.

Wat viel u op?

Het was inderdaad snel stil na de start van de dag, kinderen worden wel afgeleid door kinderen welke te laat binnen komen. Net als juf Ilse binnen komt lopen na de start, ik zie graag dat zij dan ook al om half negen in de klas aanwezig is. De grote kinderen op de krukken zitten al snel onderuit gezakt. Iedereen doet actief mee met de rondvraag over het thema feest(Pasen). Iedereen die iets wil zeggen krijgt de kans. Na een tijdje verslapt de aandacht, het duurde twintig minuten voordat de groep zich opsplitste, dit kan wellicht sneller om iedereen scherp te houden. Overigens was iedereen weer scherp toen naar een ander subthema werd overgestapt (verjaardag). De splitsing van de groep verloopt rustig. De kleuters vinden de paar minuten bewegingslessen leuk en verfrissend na het zitten op de stoel. Er is ruimte voor kleuters welke al een interesse hebben wat eigenlijk past bij groep 3, zo werden de kleuters welke daar al interesse in hadden apart genomen voor leesles. De kinderen vonden dat erg leuk.

Wat vond u sterke punten?

De rust en prettige sfeer die er in de klas heerst. De ontspannen manier van lesgeven en omgang met de kinderen. De zelfstandigheid al op zo een jonge leeftijd. Blijkbaar vallen bepaalde leerbehoeften wel op bij de juffen, erg positief!