Wat is uw ervaring van uw klassenbezoek?

Wat werken de kinderen hard en enthousiast! En wat werken de leerkrachten hard en enthousiast! Wat voelt de sfeer in de groep goed! Soms werkt een kind alleen, soms samen en soms in groepjes! Kinderen werken op hun eigen niveau! En wat zijn de kinderen zelfstandig! En het belangrijkste is dat de kinderen heel blij en gelukkig zijn! En die indruk heb ik zeker.

Waar heeft u bewust naar gekeken?

Enthousiasme en inzet van de kinderen!

Wat viel u op?

Dat de kinderen zo heerlijk (zelfstandig en geconcentreerd) leren in de groep. En zo vol enthousiasme.

Wat vond u sterke punten?

Zelfstandigheid en samenwerken van de kinderen.

Aan welke ouders zou u dit onderwijsaanbod aanbevelen?

Aan alle ouders (die niet traditioneel denken)! Het onderwijs biedt zoveel voor kinderen: kinderen leren, ze leren samenwerken en vooral leren ze zichzelf zijn en gewaardeerd worden!

Waar was u vooraf nieuwsgierig naar?

Naar voldoende ondersteuning van de leerkrachten op de verschillende niveaus van de kinderen.

Hoe zou u dit onderwijsaanbod omschrijven?

Geen traditioneel onderwijs. Onderwijs in deze tijd met elementen van Jenaplan, TOM en Dalton onderwijs.

Heeft u nog tips voor ons?

De ateliers meer betrekken in de planningen van de kinderen. De ateliers uitbreiden, denk aan een muziek-, theater-, wetenschaps- en wereldorientatie-atelier. Voor de leerkrachten vergt het onderwijsaanbod als zodanig een hoop voorbereiding. Er ligt meer nadruk op het niveau van de individuele leerlingen. De methodes kunnen hierdoor wringen met de verschillende niveaus van de kinderen. Misschien nog meer putten uit verschillende methodes en de methodes los durven laten.

Opmerkingen