Beste ouder(s),

Wij hebben een evaluatie gehouden over de tot nu toe binnengekomen vragenlijsten n.a.v. een klassenbezoek. Wij zijn blij te zien dat de reacties overwegend positief zijn. U geeft aan dat uw kind met meer plezier naar school gaat en dat u het onderwijsaanbod waardeert. Hiervoor onze dank. De sterke punten die u daarbij voornamelijk benoemt zijn:
- Persoonlijk niveau van lesgeven,
- Effectieve uitleg in kleine groepjes,
- Organisatie en voorbereiding,
- Sfeer en saamhorigheid,
- Aanleren van zelfstandigheid,
- De samenwerking / interactie groep 1 t/m 5,
- Goede voorbereiding voor het voortgezet onderwijs.

Lees meer: pdf Evaluatie klassenbezoeken (175 KB)