Wat is uw ervaring van uw klassenbezoek?

Ik vond het erg leuk om te zien hoe goed groep 1-5 samengaan

Waar heeft u bewust naar gekeken?

Vooral naar hoe de leerlingen omspringen met het nieuwe systeem

Wat viel u op?

Dat iedereen echt op zijn/haar eigen niveau aan het werk kan, wie geen uitleg nodig heeft krijgt het ook niet en wie meer uitleg nodig heeft krijgt dit wel. Hierdoor blijft er vooral voor de “snelle leerling” veel speeltijd over. Daarnaast viel het mij op dat veel kinderen op te lage stoeltjes gaan zitten, niet wenselijk denk ik zo. Het is mij niet duidelijk waarom dit is aangezien ik weet dat de kinderen zelf heel goed weten welke maat stoeltjes ze nodig hebben.

Wat vond u sterke punten?

De mogelijkheid om de kinderen echt op persoonlijk niveau les te geven zonder overbodige info voor degene die de stof al beheersen en extra instructie voor wie dat nodig heeft zonder dat de rest daarop zit te wachten.

Wat is uw ervaring van uw klassenbezoek?

Leuk, positief. Energiek: er is veel beweging.

Waar heeft u bewust naar gekeken?

Ik ben redelijk blanco naar binnen gestapt. Gaandeweg ben ik gaan letten op hoe er omgegaan werd met het overstappen van les naar les. Het was voor mij de eerste keer dat ik de kinderen ’s ochtends bracht, en er waren verhalen over chaos bij het afscheid nemen.

Wat viel u op?

De chaos is volledig aan mij voorbijgegaan, ik vond de start van de dag normaal. Tijdens de dag viel het ogenschijnlijke gebrek aan overzicht op, dat grotendeels opgevangen werd door een voor mij onverwachte zelfstandigheid van de kinderen. In werkelijkheid was er (bijna) geen gebrek aan overzicht.

Wat vond u sterke punten?

Dat er gewerkt wordt vanuit vertrouwen in het eigen kunnen van de kinderen. Hoewel ik niet weet of dit bij voorgaande leersystemen al zo was. Het afschaffen van persoonlijke tafeltjes lijkt een aantal kinderen meer mogelijkheden te geven.