Wat is uw ervaring van uw klassenbezoek?

Een gezellige ochtend, waarop ik echt eens een ‘vliegje op de muur’ kon zijn. De kinderen trekken zich er (in de goede zin van het woord) niets van aan dat er weer een ouder achter in de klas zit te kijken.

Waar heeft u bewust naar gekeken?

Of elke groep genoeg op zijn eigen niveau wordt aangesproken.

Wat viel u op?

De rustige, ongedwongen sfeer. Het geduld dat de verschillende groepen opbrengen als er een boek wordt voorgelezen dat niet per sé geschikt is voor hun niveau. Maar ook, vooral in de hogere groepen, een drang om het werk ‘snel genoeg’ af te krijgen om dan even te kunnen spelen. Nemen ze zo genoeg tijd om rustig de stof tot zich te nemen? Over het algemeen ben ik benieuwd of de stof goed wordt opgenomen nu de kinderen niet meer een ‘eigen plekje’ hebben in een klaslokaal.

Wat vond u sterke punten?

• De natuurlijke manier waarop de juffen met deze nieuwe manier van werken omgaan. Het is echt alsof het al jaren zo gaat, dit gaf mij een gevoel van rust.
• De mogelijkheid voor de kinderen om tussen de verschillende onderdelen even te ontspannen door te spelen.
• De manier waarop groot en klein met elkaar omgaan. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten.

Wat is uw ervaring van uw klassenbezoek?

Allereerst vond ik het erg leuk om zo eens te kunnen mee kijken. Je krijgt een veel beter beeld van hoe het er in de klas aan toe gaat en vooral hoe de nieuwe vorm van onderwijs wordt toegepast en uitgevoerd.

Waar heeft u bewust naar gekeken?

Ik heb heel bewust gekeken naar de drukte van het werken in ateliers en naar de zelfstandigheid van de kinderen.

Wat viel u op?

Hoe zelfstandig en rustig de kinderen aan het werk gingen. Omdat het de opening was van de kinderboeken week startte de hele school op in de gemeenschapsruimte, dus niet zoals gewoonlijk groep 1t/m 5 in de klas. Daar werd door alle klassen wat opgevoerd en de kinderen van groep 1t/m 5 waren nog het rustigst. Toen het afgelopen was zeiden Maaike en Liette wat wie moest doen en daar gingen ze allemaal heel rustig mee aan de slag, ieder in zijn eigen atelier. Zo leuk om te zien. Uiteraard ging ik achter Sophie aan die eerst in het speellokaal met juf Ilse mee deed en vervolgens door Liette opgehaald werd om te lezen. Grappig ook om te zien hoe zelfstandig je eigen kind is (haha),want na het lezen zei Liette welk blad ze moest maken en ja hoor daar ging onze dame haar spullen pakken uit haar laatje, naar het juiste atelier, maakte haar blad en ging keurig terug. Wat mij ook erg opviel was dat je niet meer ziet wie in welke groep zit en voor de kinderen is dat ook geen punt meer doordat ze ieder op hun eigen niveau werken. Mijn mening is dat dit de kinderen ook rustiger maakt. Ook heb ik het idee dat deze manier van lesgeven voor de juffen fijner en leuker is.

Wat vond u sterke punten?

* De goede sfeer in de groep, alle kinderen helpen elkaar ook.
* Het werken op eigen niveau zonder daar nadruk op te leggen.
* de groep splitsen tijdens het eet en drinkmoment, dit geeft zeker rust.
* de ouders de kans geven mee te draaien.

Wat is uw ervaring van uw klassenbezoek?

Gemengd positief maar er zijn zeker ook verbeterpunten. Het was erg gezellig, goede sfeer.

Waar heeft u bewust naar gekeken?

De dagindeling, contact grote/kleinere kinderen, combinatie werken en leren, leeromgeving

Wat viel u op?

Positief: goede kwaliteit leraren (positief, enthousiast, goed overwicht op de kinderen). De opzet van het nieuwe fasensysteem is prima maar heeft nog wel essentiële verbeterpunten.

Rustig werken en spelen lopen teveel door elkaar heen waardoor rustig leren onder druk komt:
Voor kinderen die rustig moeten werken wordt het lastig met spelende kinderen eromheen. Een koptelefoon moet niet nodig zijn. Je hoort dan niets maar het is wel onrustig/rumoerig om je heen met langslopende kinderen.

Groep ½ krijgt nog een verhaal nadat groep 4 en 5 zijn gaan werken. Tijdens het voorlezen komen kinderen van groep 4 5 zelfstandig werken in de klas. Deze kinderen mogen niet met elkaar praten, moeten bewust stil zijn, maar horen wel het verhaal van groep ½ op de achtergrond.

Wat mij betreft moet dit punt echt aangepast worden om een rustig leerklimaat voor de kinderen te creëren. Bijvoorbeeld werken en spelen strikt van elkaar scheiden, aparte lokalen; werklokalen met deuren dicht, kinderen aan een goede tafel en stoel (op niveau), leraar aanwezig en ruimte om vragen te stellen. Spelen in andere lokalen. Koptelefoons weg en eventueel een stiltelokaal inrichten.

Blokjes duren te kort waardoor het onrustig wordt:
Blokje dagopening was prima. Gedeelte spelen met juf Iris (groep ½) was ook prima. Daarna kwam het blokje met juf Liette, dat was goed (inhoudelijk) maar erg kort, ca 15/20 minuten. Daarna vrij spelen (ook kort). Dan eten, pauze en weer kort vrij spelen. Ik miste het moment voor de kinderen van groep 2 om aan hun weektaak te werken. Komt dit voldoende aan bod voor de kinderen en is er dan ruimte genoeg om vragen te stellen?

Maak de blokjes langer zodat het niet te onrustig wordt in de dagindeling: juf Liette’s blokje uitbreiden en 1 moment voor het vrij spelen en dan wat langer.

Wat is uw ervaring van uw klassenbezoek?

Het was heel leuk om eens een keer mee te maken hoe je kinderen hun dag beleven, dan heb je toch een completer beeld bij hun verhalen (als die er al uit komen).

Waar heeft u bewust naar gekeken?

De algehele organisatie van het onderwijsaanbod, of hier geen hiaten in ontstaan voor bepaalde leerlingen of groepen.

Wat viel u op?

Dat de verwachte drukte eigenlijk er niet was en dat die vooral door de ouders wordt veroorzaakt ‘s morgens. Op het moment dat er begonnen wordt is het rustig, en valt het eigenlijk niet op dat je met 50 kinderen in een lokaal zit. Er is aandacht voor een ieder. Ook viel het op hoeveel tijd kinderen op deze manier van onderwijs overhouden voor vrije activiteiten. De organisatie is perfect geregeld, iedereen weet wat er verwacht wordt van hem/haar, en daar is geen enkele discussie over. De leerkrachten navigeren onderling alsof ze nooit anders hebben gedaan en weten precies wat er speelt bij elk kind.

Wat vond u sterke punten?

Dat zulke jonge kinderen al zo zelfstandig aan de gang gaan en zelf binnen grenzen verantwoordelijk worden gemaakt voor hun werk. Heel knap dat de kinderen dat ook al gewoon aankunnen. Daarnaast is het leuk om te zien hoe goed de kinderen met elkaar opschieten, er heerst een enorm vriendschappelijk en coöperatieve sfeer in de school. Het is fijn dat er zo veel ruimte in de school is, hierdoor zitten kinderen elkaar niet te veel in de weg als ze met ander werk bezig zijn.

Wat is uw ervaring van uw klassenbezoek?

Positief.

Waar heeft u bewust naar gekeken?

Of er genoeg structuur en orde was en of de kinderen het naar hun zin hadden.

Wat viel u op?

De dagopening van groep 1 tm 5 samen in de kring vond ik leuk en goed georganiseerd, de kinderen luisterden rustig naar elkaars verhalen over wat ze in het weekend allemaal beleefd hadden en er was genoeg tijd voor ieders verhaal.

Wat vond u sterke punten?

De ateliers zijn leuk en modern ingericht, de juffen zijn erg enthousiast en begaan met de kinderen.