Taal in blokjes is een hulppakket voor leerlingen met spelling- en/of leesproblemen. De werkwijze is gebaseerd op de F&L-methode van de Stichting Taalhulp.

Bij Taal in blokjes ligt de nadruk op het leren spellen van woordstructuren in plaats van het spellen van specifieke woorden. De kinderen vormen woorden met gekleurde blokjes. De woordstructuur wordt zo zichtbaar en het toepassen van de regels wordt zo overzichtelijk geoefend.

Deze methode gebruiken we bij risicoleerlingen uit groep 3 en 4, leerlingen met een hardnekkig spellingsprobleem, en bij leerlingen met dyslexie. De keus voor Taal in blokjes wordt altijd in overleg met de ouders, leerkracht en zorgcoördinator gemaakt.

taal-blokjes