De schoolgids is een belangrijk document waarin verantwoording wordt afgelegd over het onderwijs aan de kinderen. Ook staan er alle spelregels in waaraan de school, maar ook de kinderen en de ouders zich horen te houden. De schoolgids wordt eventueel jaarlijks aangepast aan de actualiteit en nieuwe wetten en regels. Evenementen op school, studiedagen en feesten staan vermeld op de scshoolkalender die jaarlijks aan de leerlingen wordt meegegeven.

Apart op de website onder het onderdeel documenten treft u ook het jaarverslag aan.

U kunt de gids downloaden (pdf-formaat) bij het onderdeel documenten.

Wilt u graag een exemplaar ontvangen, dan kunt u deze afhalen op school of aanvragen via het versturen van een e-mail.