kinderen
Stichting Fedra
Like us on Facebook

De Westbroek biedt Talentgericht Onderwijs. Dit is gepersonaliseerd onderwijsaanbod gebaseerd op eigentijdse, wetenschappelijke theorieën en praktische inzichten, met de nadruk op wat goed gaat. We realiseren dit onderwijsaanbod door leerlingen in te delen naar onderwijsbehoefte in plaats van naar leeftijd. We maken daarbij onderscheid tussen instructie en verwerking. Leerlingen volgen altijd de instructie bij de leerkracht. Bij de verwerking ontvangen ze extra begeleiding van de onderwijsassistent. De instructie is op niveau en het onderwijsaanbod groepsdoorbroken.Centraal staat het eigen leertempo van de leerling. Om de voortgang per kind goed te borgen, heeft ieder kind een eigen plan. Hierin staan de kindspecifieke doelen genoteerd en is beschreven hoe we deze doelen proberen te bereiken.Om tot leren te komen is een veilige en warme leeromgeving nodig. Hier besteden we veel aandacht aan. In onze omgang en ons handelen acteren we vanuit een christelijk perspectief.Mede dankzij ons kenmerkende onderwijsaanbod zijn de kinderen op De Westbroek zelfstandige, kritische denkers, probleemoplossend, sociaal vaardig en creatief en volledig voorbereid wanneer ze de stap maken naar het vervolgonderwijs.

Kom langs, leer ons kennen en wees welkom.

Met vriendelijke groet,

Directeur Eric Boeijenga

Westbroek App